GIF-animation, cinemagraf, loopar

Animation för yrkesverksamma HT19

Marjane Satrapi
GIF står för Graphics Interchange Format
Det är ett bitmapformat som utvecklades av Steve Wilhite 1987. Det fick stor spridning på nätet tack vare att formatet stöddes av många system och var enkelt att arbeta med. GIF-formatet stöder 8-bitars färgdjup per pixel vilket gör att varje bild kan ha 256 färger. Formatet stöder också animationer och det är väl detta som gör att det är så pass stort fortfarande. När det gäller färgfotografier är alltså färgpaletten begränsad jämfört med andra format.
Cinemagrafer är fotografiska stillbilder i vilka en mindre och upprepad rörelse förekommer, gör det till ett rörligt klipp. De publiceras som en animerad GIF och ger illusionen att bilden är animerad.
Namnet ”cinemagraf” myntades av fotograferna Kevin Burg och Jamie Beck 2011, som använde denna teknik för att animera sina mode och nyhetsbilder.
Petra Svajger

När vi gör en cinemagraf utgår vi från en film i vilken vi isolerar en eller flera rörelser genom att maska fram dem. I den övriga ytan av bilden använder vi endast en bildruta från filmen så att den uppfattas som ett fotografi.

Christina Lu

 

Rami Niemi
Sachin Teng
Jen Lee
Kelsey Wroten
Paul Robertson

 

Robin Davey

Lacey Micallef

 

Christoph Niemann
Hur gör vi en animerad GIF eller en cinemagraf?
 
Nätet kryllar av animerade GIF-bilder. Det finns webbaserade verktyg, sidor dit du laddar upp en film eller skriver in en URL och gör om det till en animerad GIF. Det finns också flera appar som du kan ladda ned till din telefon för att omvandla dina bilder och filmer till en GIF. Det finns appar för att göra cinemagrafer också, där du maskar fram vilka delar av din bild du vill ska vara animerade. Vi kommer framförallt att se på hur vi kan arbeta med GIF-animationer och cinemagrafer i Photoshop. När vi arbetar med animation i Photoshop finns det två lägen vi kan välja att starta i, bildruteanimation och videolager. Dessa lägen har lite olika användningsområden och vi ska se hur de kan användas. Att animera i photoshop ger oss tillgång till alla penslar, justeringar och verktyg m.m. som finns i det programmet. Eftersom det i grunden inte är ett animationsprogram saknas vissa funktioner och det är bra att kunna kombinera med t.ex. After Effects.

Cinemagraf

En cinemagraf kan vara användbar, som cinemagraf, eller som loopar animation som vi kan använda som referens för en tecknad animation vare sig vi rotoscopar eller tecknar på de filmade bilderna.

EN cinemagraf kan vi givetvis göra i After Effects med hjälp av masker men nu kollar vi på hur det kan göras i Photoshop.