GIF-animation, cinemagraf, loopar

Narration, genrer och lärande HT 2017

Marjane Satrapi
GIF står för Graphics Interchange Format
Det är ett bitmapformat som utvecklades av Steve Wilhite 1987. Det fick stor spridning på nätet tack vare att formatet stöddes av många system och var enkelt att arbeta med. GIF-formatet stöder 8-bitars färgdjup per pixel vilket gör att varje bild kan ha 256 färger. Formatet stöder också animationer och det är väl detta som gör att det är så pass stort fortfarande. När det gäller färgfotografier är alltså färgpaletten begränsad jämfört med andra format.
Cinemagrafer är fotografiska stillbilder i vilka en mindre och upprepad rörelse förekommer, gör det till ett rörligt klipp. De publiceras som en animerad GIF och ger illusionen att bilden är animerad.
Namnet ”cinemagraf” myntades av fotograferna Kevin Burg och Jamie Beck 2011, som använde denna teknik för att animera sina mode och nyhetsbilder.
Petra Svajger

När vi gör en cinemagraf utgår vi från en film i vilken vi isolerar en eller flera rörelser genom att maska fram dem. I den övriga ytan av bilden använder vi endast en bildruta från filmen så att den uppfattas som ett fotografi.

Christina Lu
Sachin Teng
Jen Lee
Paul Robertson
Lilli Carré
Robin Davey

Lacey Micallef
Hur gör vi en animerad GIF eller en cinemagraf?
Nätet kryllar av animerade GIF-bilder. Det finns webbaserade verktyg, sidor dit du laddar upp en film eller skriver in en URL och gör om det till en animerad GIF. Det finns också flera appar som du kan ladda ned till din telefon för att omvandla dina bilder och filmer till en GIF. Det finns appar för att göra cinemagrafer också, där du maskar fram vilka delar av din bild du vill ska vara animerade. Vi kommer framförallt att se på hur vi kan arbeta med GIF-animationer och cinemagrafer i Photoshop.